Agape Reiki

0.00

Ücretsiz uyumlamadan faydalanmak için Reiki düzeyini seçmelisiniz.
Geliştirici Destek Tutarı seçilmelidir.

A G A P E

R E I K I

2008 yılında Stephanie Brail Tarafından Kanalize edilmiştir.

Önkoşul: En az Usui Reiki 2. Seviye

AGAPE Reiki Hakkında :

Agape, modern çağımızdaki deyimi ile “koşulsuz sevgiyi” temsil eden Yunanca kökenli bir kelimedir. Bu, doğadaki evrensel, manevi bir aşktır, İlahi aşka giden yol, kerkesi ve her şeyi koşulsuzca sevmektir. İnsanların, hayvanların, diğer canlı ve cansız varlıkların, mutlak bir varoluş sebebi vardır. Tüm varoluşun, tercihlerini, seçimlerini, görünüm ya da sebep oldukları şeyleri sevmek zorunda değiliz ancak var edildikleri için, onların özvarlıklarını ve varoluşlarının sebebinin farkındalığı ile koşulsuz bir şekilde severiz. Bazıları, bu koşulsuz sevginin, Yaratıcı’nın gerçek doğası olduğunu söyler. Nihai gerçeklik budur! derler. Tanrı’nın sevdiği gibi sevmek.. Agape Reiki, koşulsuz sevginin ruhuna dokunan, kullanımı oldukça basit bir enerji sistemidir. Kullanımı kolaydır ve aynı zamanda oldukça etkilidir.

 

agape-reiki

tamamlandıktan sonra,

 

 ÜCRETSİZ UYUMLAMA BİLGİLENDİRME VE  YÖNERGELERİ İÇİN LÜTFEN ÜCRETSİZ UYUMLAMALAR SAYFASINI ZİYARET EDİNİZ:

Shopping Cart