Spiritüel Boyutlar


Spiritualizm 8 boyuttan oluştuğu söyleniyor. Peki REIKI kaçıncı boyut bir enerji?


8 Boyut konusunda herhangi bir kendi deneyimim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Herkes kendi deneyim ya da ilizyonlarına göre farklı bilgiler ortaya koyabiliyor.

Yani zaten bu gibi konular afakidir. Kişinin kendini hangi Ruhsal boyutta gördüğü de önemlidir. Birine göre 5. boyut diğerine göre 7. boyut diye geçebilir. Hatta, boyut olarak tam da ne kast edildiğine bakarsanız onlarca farklı tanım ile karşılaşırsınız. Havalı söylemler olduğu için herkes kendi sıra dışı tanımlamasını yapabiliyor 😁

Kimisi Galaktik alem deyip cinlerden aldıkları mesajlara göre bilgi veriyor, kimisi bilimsel kaynaklara göre, kimisi inanç yapılarına göre ruhsal yükselişin bir ölçüsü, kimisi fiziksellikten, düşünceden, zihinden özgürleşerek içsel derinleşmenin aşamaları olarak tanımlıyor.

Hıı ben mi? 😁 Bu gibi konularda tasavvuf kaynaklarına başvuruyorum. Böyle satırdan değil sadırdan konuşulabilecek bir konuyu da burada kelimeler ile anlatabilmek pek de mümkün olmuyor 🥰

Yorum bırakın

Shopping Cart