Reiki ve Bioenerji Karşılaştırmaları

❓ Bioenerjinin hızlı etki etmesinin nedeni nedir?

✅ Bioenerji yöntemlerinin kullandığı enerji formu kişisel (chi) enerjisidir.

Chi enerji ise; Reiki (Evrensel Yaşam enerjisi) ile beslenen insan ya da hayvan enerji bedeninin, Reiki’yi Hara’sında biriktirmesi ile oluşan bir enerji formudur.

Kişi Reikiyi en saf ve yalın hali ile enerji bedenine ne kadar çok çekerse, kişisel enerji olarak kullanabilmek üzere, dönüştürülerek Hara’sında biriktireceği chi enerjisi o kadar güçlü olacaktır.

Reiki enerjisini zaten nefes alır gibi soluyoruz. Yetersiz olduğu ya da kendi duygu, düşünce ve davranışlarımızdan dolayı bloke ettiğimiz Reiki enerji akışını düzene bindirmek için de Reiki uygulama tekniklerini kullanıyoruz.

Reiki ile yeterince beslenememiş bir insanın chi enerjisi de hassa, zayıf, kırılgan ve dış etkilere karşı savunmasız kalır.

Hara’daki chi enerji formu artık Reiki değil, direk insanın enerji bedeni ile bütünleşmiş, o insanın genetik kodlarını almış, huyunu-suyunu kapmış, duygu ve düşünce formlarına entegre olmuş, o kişinin olumlu ya da olumsuz maneviyatı ile yıkanmış, özdeşleşmiş, kişinin varsa üzerinde varlık etkisi, onlarla da bütünleşmiş, kaynaşmış.. aklınıza ne gelirse, kişinin chi enerjisi, her yönü ile o kişinin kendisidir.

Yani, hali hazırda insanın kullanımında olan hazır bir formdur.

Bu neden ile, kişisel chi enerjisini kullanan bioenerji yöntemleri başka insanlara da olumlu ya da olumsuz yönde çabuk etki eder.

❓ Bundan dolayı insanlarda su ınanış var
Bıoenerjı egıtımı alıp hızlı sonuc bulmaya calısmak..

✅ Bioenerji yöntemleri ile bağlantıya girilen eğitmenin ya da danışanın, ya da kişinin kendinin tamamen arınmış, saf, temiz, yüksek ve güçlü bir enerjisel frekansa sahip olması koşulu ile bioenerji yöntemleri daha hızlı olumlu sonuç verebilir.

Kişisel olarak, chi-enerjimin bir insana bile olumsuz bir etki edebileceği ihtimali bile beni bioenerji uygulamalarından uzak tuttu hep.

Her insanın chi’si kendine en uygun formdadır. Kişi iyi niyetli de olsa, başkasında nasıl bir etki göstereceği bilinmez. Kişisel chi’lerin formu yakın olduğu için, lokal hissediş ve o andaki iyileşme belirtileri daha belirgin olsa da, bütünsel alanda verebileceği tahribatlar sonradan açığa çıkmıştır hep.

Fiziksel bir benzetme ile;

Ağız ve diş bakımını düzenli olarak yapan bir kişinin dişleri sağlıklı, pırıl pırıldır, çürümez ve apse de yapmaz. (Reiki’yi doğal olarak yeteri kadar alabilen bir enerji bedeni gibi)

Bakımsız diş çürüdü ve apse yaptı; hızlı çözüm istediniz, ne yapacaksınız? Anti-biyotik alacaksınız (bioenerji yöntemleri kullanmak gibi)

adı başında Anti-biotik, o lokal bölgedeki apseyi oluşturan biotik(canlı) formları yok ederek şişliği indirdi ama diğer taraftan aynı anti-biotik (canlı karşıtı) o ilacın, bedeninizin diğer sistemlerinde nasıl kalıcı tahribatlar yapacağını bilemezsiniz.

Sonuç itibarı ile;
Bioenerji uygulamalarına kanallık eden insanın, öncelikle ve kesinlikle pırıl pırıl bir chi’ye sahip olması gerekiyor!

Aksi takdirde, hızlı etki edeyim diye (ki bu biraz da egosal istek) kısa vadede olumlu, uzun vadede ise kalıcı olumsuz tahribatlara neden olabiliyor.

Yorum bırakın

Shopping Cart