Esma-ül Hüsna (Allah’ın Güzel İsimleri)

ESMA-ÜL HÜSNA (Allah’ın Güzel İsimleri)

Son zamanlarda, yeniden hortlamaya başlayan, ehil olmayan ellerde esmalar ile oynanmaya, onları nefsani istek ve arzular doğrultusunda kullanmaya kalkışan ve başlarına gelmedik kalmadığı halde ders alamayan insanların, bu gibi aktivitelere rağbetinin yoğunluğundan dolayı gelen sorular, dolayısı ile bu başlık yeniden açıldı!

Konu ile ilgili detaylı diğer paylaşımlar için, Kanalın Arama Kutusuna ” esma ” yazarak listeleyebilirsiniz.

Allah’ın Esma’sı (İsimleri), Allah’ı tanımamız içindir. Manalarının derinliklerini kavrayabilmemiz içindir.

Allah’tan isteklerimizi, DUA-larımızda O’nun o konu ile ilgili esmasının manasına vararak, o esmayı kalpten söyleyerek isteriz.

Örneğin, kuru kuru Ya Şafi, sadece kelime frekansı yayar, abartılı tekrarlarda dengeyi bile bozabilir. Allah’ın ”Şafi” esmasını kavramak, hem ilim hem de Allah’tan gelen idrak ve maneviyat ister.

Esmalar, kime hangi esmalar, ne zaman, hangi sayılarda verileceği de, Kalpleri bilen Allah’ın bilgisi dahilindedir. Allah da, insanların kendi tabi oldukları mürşide verir bu bilgiyi.

Kişiye Özel Esma vermek, tekamülün son aşaması olan İradesini dahi Allah’ın iradesine teslim etmiş olan MÜRŞİD-İ KAMİL’lerin işidir. Onlara da Allah ilham eder.

Olur olmaz kaynaklardan bilgiler ile, zaten karanlıklar içerisinde olan kendi kalbimizin istekleri doğrultusunda esmaları tekrarlamaya devam etmek, o insanları ters düz eder, kendilerini ehil olmayan ellerde kullandırmazlar.

Esma-ül Hüsna akla göre kendi kendine ihtiyaca göre de zikir olarak çekilmez. Kişinin Kalbi zaten karanlıklar içinde çırpınıyor. Kalbinden geçen istekler ”klavuzu karga olan aklın … ” Siz anladınız.

Yani o kalp o insana nesfinin istek ve arzuları doğrultusunda yönlendirme yapacaktır.

Oradan buradan duyulan esmalar ve sayılarla esma tekrarı yapmak, çoğu zaman insanın ayarlarını bozar.

Ki, yıllar boyunca insanların deneyimleri bu yönde olmuştur.

Kişisel hırs ve egolarının kurbanı olan insanlar için yapılacak bir şey yok, Demek ki henüz zamanları gelmemiş, bir süre daha bodoslama duvarlara çarpacaklar, ta ki suratları kan revan içerisinde kalıp, ”dur yaa ben ne yapıyorum, aynı kafa ile gidiyorum, hep aynı şeyler oluyor.” diyene kadar..

Esma konusunu işleye işleye dilimde tüy bitti, bıraktım artık yazmayı.. Umarım, bu konu ile ilgili bu son yazı olur🤲

Bir de, çok bilenler var, beni Esma’dan uzaklaştırmak ile suçluyorlarmış 😁

Esma tekrarlamanın tek sağlıklı yolu, bir MÜRŞİD-İ KAMİL’in kendi sorumluluğunda olan, kendisine tabi olan bir öğrencisine özel vereceği vird (ödev) dahilindedir.

”Allah” isminin tekrarı ise, tüm esmaları aynı anda çalıştırır. Eğer Mürşidin verdiği kişiye özel esma tekrarı durumu yoksa, sadece ”Allah” ismi zikrine devam edilir. Ya da Esma-ül Hüsna’nın tamamı ezberlenir, bakarak okunur ya da dinlenir, manaları üzerinde derin-leşilir. En güzel, dengeli ve tesirli tecellileri bu şekildedir.

Düşünün ki; bir insan aşk acısı yaşıyor, birileri bu insana; Senin ilacın ”Ya Vedud” 9999 defa çek! diyor. Allah korusun, o insan zaten duygusal, aşka düşmüş, belki de reddedilmeyi kaldıramamış, hırs içerisinde, kalbi acıyor. Bir de ona ”Ya Vedud” tekrarlatarak daha da hassas olmasına, kara sevdaya, ince hastalığa, yataklara düşmesine sebep olacaksın!

Diyabet hastasına ”Madem canın çekiyor, al sana bir tepsi baklava” demek gibi bir şey bu.

Nefsin Afetlerini temizleyip, Ruhun Hasletlerini besleyen, tesirleri son derece yüksek olan ESMA-ÜL HÜSNA zikirlerini yapmanın doğru yollarını, Allah’ın yeryüzündeki temsilcileri, Peygamber varisleri, İrşad etme ile Memur ve Mezun kılınmış olan Mürşid-i Kamillere bırakalım artık.

Hele de, Şifa adı altında, ehil olmayan ellerde oyuncak gibi kullanılmasına bir son verilsin artık!

Yorum bırakın

Shopping Cart